Bredband – Via koaxnätet

Vi har idag ett utbrett koaxnät inom Bålsta tätort som vi inte bara kan leverera TV genom, vi kan även leverera bredband! Här nedan ser du priserna.

För att kunna utnyttja tjänsten krävs ett s.k. multimedia-uttag i din bostad. Har du inget sådant uttag så monterar vi ett kostnadsfritt för dig.

Under abonnemangstiden får du låna ett kabelmodem från oss.

Hastighet Månadskostnad
0.3/0.3 Mbps 99 kr
2.5/0.8 Mbps 260 kr
5.1/1.0 Mbps 299 kr
12.8/2.0 Mbps 360 kr
25.6/5.1 Mbps 399 kr

Beställa

Ladda ner avtal eller kontakta kundtjänst på tfn 0171-148 148.