Information om utbyggnaden

Här nedan kan du ta del av aktuell information kring utbyggnationen av vårt fibernät.

Bålsta tätortsområden 

Just nu pågår fiberdragningar, fibersvetsning och installationer i Södra Ullevi och i Uppåkra.

Grävning pågår just nu i Västra Gillmarken. Näst på tur är fortsättningen av Sågarbacken.
Vi hoppas kunna påbörja arbetet där inom kort men om vintern och tjälen kommer tidigt
så startar arbetet direkt i vår.

Stamschaktet är klart i Västerskog, Östra Gillmarken samt Norra och Södra Västerdalen
där vi nu väntar på att de som beställt klarrapporterar arbetet på tomten. Arbetet med att
dra och svetsa fiber beräknas komma igång inom kort.

/Sälj och Projektavdelningen 2017-11-21

 

Fiberprojekt Söderskogen

Från och med vecka 47 kommer arbetet, med att ersätta det gamla nätet mot ett nytt modernt fibernät, att pågå.
Vi kommer till stor del använda befintlig kanalisation och stamfiberkablar som kommer dras om och skarvas
i nya skåp och brunnar.

De gamla skåpen och utrustningen i dessa kommer att tas bort vilket tyvärr kommer innebära både korta
och längre avbrott på tjänsterna. Vartefter ombyggnationen pågår kommer det gamla nätet kommer att stängas
ned permanent. Därför kommer vi fortsättningsvis inte kunna leverera tjänster via de gamla koaxkablarna och
TP-kablarna som går in till husen.

Är du befintlig kund idag men inte har tecknat fiberanslutningsavtal kommer tjänsterna att avslutas i samband
med att nätet stängs ned. Du kommer inte behöva betala för tiden du är utan tjänst. För att kunna fortsätta abonnera
på Internet- och TV-tjänster via HåboNet krävs att du beställer en fiberanslutning.

Kontakta vår kundtjänst, så skickar vi hem beställningsblanketter.

/Sälj & Projektavdelningen 2017-11-21