Information om utbyggnaden

Här nedan kan du ta del av aktuell information kring utbyggnationen av fiber inom Bålsta tätort.

2016-10-20

Just nu pågår fiberdragningar, fibersvetsning och installationer på Åsen, i Råbydal, Uppåkra och Getberget.

Grävning pågår just nu på de gator som ligger utmed Åsleden. Närmast på tur för den fortsätta utbyggnaden är att gräva en stamledning genom Västerskog och Västerdalen samt fortsätta grävningen i Uppåkra, Graneberg och Sågarbacken.

Information om planeringen för 2017 kommer skickas ut vid årsskiftet 2016/2017 till alla som beställt.