Information om utbyggnaden

Här nedan kan du ta del av aktuell information kring utbyggnaden av vårt fibernät.

Bålsta tätortsområden 

Just nu pågår fiberdragningar, fibersvetsning och installationer i Södra Ullevi. Vi har även påbörjat fiberdragningarna i Västerskog, Östra Gillmarken och Västerdalen.

Grävarbetet har nu startat i Sågarbacken och Hagviken.

/Sälj och Projektavdelningen 2018-04-12

Fiberprojekt Söderskogen

Arbetet i Söderskogen kommer att återupptas så snart tjälen går ur marken.

Vi kommer till stor del använda befintlig kanalisation och stamfiberkablar som kommer dras om och skarvas i nya skåp och brunnar.

De gamla skåpen och utrustningen i dessa kommer att tas bort vilket tyvärr kommer innebära både korta och längre avbrott på tjänsterna. Vartefter ombyggnationen pågår kommer det gamla nätet kommer att stängas ned permanent. Därför kommer vi fortsättningsvis inte kunna leverera tjänster via de gamla koaxialkablarna och TP-kablarna som går in till husen.

Är du befintlig kund idag men inte har tecknat fiberanslutningsavtal kommer tjänsterna att avslutas i samband med att nätet stängs ned. Du kommer inte behöva betala för tiden du är utan tjänst. För att kunna fortsätta abonnera på Internet- och TV-tjänster via HåboNet krävs att du beställer en fiberanslutning.

Kontakta vår kundtjänst, så skickar vi hem beställningsblanketter.

/Sälj och projektavdelningen 2018-04-12