Planerat driftavbrott i stora delar av Bålsta tätort 2021-01-08

Till följd av nybyggnation i Bålsta behöver vi flytta på flera av våra fiberkablar, vilket medför avbrott på samtliga tjänster i stora delar av Bålsta under arbetets gång.

Arbetet utförs fredag 8 januari 2021 med starttid tidigast 00:01 och klartid senast 06:00. Se mer detaljerad lista över påverkade områden nedan.

Centrala delarna av Bålsta från Backvägen via Västerängen, Mansängen, Dyarne till Kalmarsand samt följande områden.
Draget
Aronsborg
Bista
Mellanby
Frösunda
Notholmen
Getberget
Råby
Råbydal
Sandvreten
Båtsbacken
Hagviken
Myrskären
Torresta
Talltorp
Viby & Vibyäng
Vilunda
Eneby
Lindegårdsvägen