Bredband – Via koaxnätet

Vi har idag ett utbrett koaxnät inom Bålsta tätort som vi inte bara kan leverera TV genom, vi kan även leverera bredband! Här nedan ser du priserna.

För att kunna utnyttja tjänsten krävs ett s.k. multimedia-uttag i din bostad. Har du inget sådant uttag så monterar vi ett kostnadsfritt för dig.

Under abonnemangstiden får du låna ett kabelmodem från oss.

HastighetMånadskostnad
0.25/0.25 Mbps69 kr
5/1 Mbps259 kr
10/1 Mbps299 kr
20/5 Mbps349 kr
30/5 Mbps399 kr

För att ta del av nedanstående priser krävs att du som kund har tecknat ett avtal om fiberanslutning med Bålsta Kabel-TV.

HastighetMånadskostnad
10/1 Mbps259 kr
30/5 Mbps299 kr
100/10 Mbps329 kr
200/10 Mbps399 kr

Ladda ner avtal eller kontakta kundtjänst på tfn 0171-148 148.