Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Planerat:
Påbörjat: 2023-02-21 20:00
Klart senast: Okänt
Uppdatering 2023-02-22 09:05
Driftstörningen har uppstått i och med brand i källaren. Så länge källaren är avspärrad får vi inte komma in och undersöka eventuella skador på nätet.
Uppdatering 2023-02-21 20:29
Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar våra tjänster. Tekniker felsöker.

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-03-19 12:45
Avslutades: 2023-03-19 15:40
Uppdatering 2023-03-19 13:36
Vi har för närvarande en störning på våra bredbandstjänster på Margarethavägen i Knivsta. Tekniker felsöker.
Planerat:
Påbörjades: 2023-03-18 08:45
Avslutades: 2023-03-18 10:30
Uppdatering 2023-03-18 10:48
Störningen är nu åtgärdad.
Uppdatering 2023-03-18 09:23
Störningen är till följd av ett elarbete som beräknas vara klart senast kl. 10.
Uppdatering 2023-03-18 08:50
Vi har för närvarande en störning på våra tjänster i Åloppe med omnejd utanför Örsundsbro. Tekniker felsöker.
Planerat:
Påbörjades: 2023-03-04 10:00
Avslutades: 2023-03-04 16:30
Uppdatering 2023-03-04 13:44
Driftstörningen beror på strömavbrott hos elleverantör.
Planerat:
Påbörjades: 2023-03-04 10:00
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-03-04 10:48
Vi har för närvarande en pågående driftstörning i Tärnsjö som påverkar bredbandstjänsten. Tekniker undersöker detta.
Planerat:
Påbörjades: 2023-03-01 18:00
Avslutades: 2023-03-02 00:00
Uppdatering 2023-03-01 20:35
Arbetet fortgår och ny beräknad klartid 02:00 inatt.
Uppdatering 2023-03-01 20:35
Problemen med TV beror på fiberskada hos en underleverantör. Uppskattas vara klart till ca kl.21