Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Påbörjades:2021-01-17 08:00
Planerat:
Avslutades:2021-01-17 14:00
Uppdatering 2021-01-17 13:42
Arbetet är avslutat och vi förväntar oss inga fler störningar.
Uppdatering 2021-01-17 12:36
Alla tjänster skall vara återställda för tillfället. Vi räknar med att kunna utföra resten av arbetet avbrottsfritt, men det föreligger fortfarande förhöjd risk för kortare störningar.
Uppdatering 2021-01-15 17:29
Till följd av ett nödvändigt underhållsarbete kommer det förekomma störningar på samtliga tjänster i Östervåla, Tärnsjö och Harbo med omnejd.