Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades:2019-06-18 11:00
Avslutades:2019-06-18 12:00
Uppdatering 2019-06-18 10:15
Vi kommer att utföra ett servicearbete på vår reservkraft vid en av våra kopplingspunkter norr om Enköping. Arbetet kommer att påverka våra tjänster under ca 5-10 minuter. Syftet med arbetet är att förbättra driftsäkerheten för framtiden.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-17 12:00
Avslutades:2019-06-18 14:40
Uppdatering 2019-06-18 15:21
Samtliga problem ska nu vara åtgärdade, upplever ni fortfarande problem vänligen kontakta vår kundtjänst. Har ni problem att nå oss på telefon så går det även bra att kontakta oss via kontaktformuläret under menyn Kundservice här på hemsidan.
Uppdatering 2019-06-18 14:20
Uppdatering från leverantör är nu att problemen ska vara lösta förutom från och till Telenor. De fortsätter sitt arbete med att lösa det kvarstående problemet tillsammans med Telenor.
Uppdatering 2019-06-18 11:14
Uppdatering från leverantör att felsökning fortgår med högsta prioritet, men att det i nuläget fortfarande inte finns någon beräknad klartid.
Uppdatering 2019-06-18 09:54
Vår leverantör av telefoni har sedan Måndags 2019-06-17 en störning i sin tjänst, det innebär att det även kan vara problem att koppla upp samtal på telefonitjänster hos oss. Vår leverantör arbetar med att lösa problemet. Vi har ännu ingen mer information om när problemet kommer vara åtgärdat.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-13 22:00
Avslutades:Okänt
Uppdatering 2019-06-11 10:34
Under natten mellan 2019-06-13 och 2019-06-14 kommer vi utföra ett fiberarbete som medför avbrott till våra kunder på Tierpsrondellen 10, samt Tierp Arena. Vi beräknar att arbetet är klart 06:00 som senast.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-13 14:50
Avslutades:2019-06-13 15:00
Uppdatering 2019-06-13 15:29
Sedan 15:00 har vi inte sett några flera störningar
Uppdatering 2019-06-13 14:55
Uppdatering 14:50, regnet har nu tilltagit igen och vi ser åter vissa störningar.
Uppdatering 2019-06-13 11:07
Uppdatering 11:00, störningarna har nu upphört.
Uppdatering 2019-06-13 11:06
På grund av kraftigt regn vid vår mottagningsanläggning för TV så har vi sett vissa störningar på en del TV-kanaler.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-09 08:00
Avslutades:2019-06-10 19:00
Uppdatering 2019-06-10 19:06
Telefonin och Mejlsystem är nu åter i drift, vilket betyder att samtliga tjänster nu är återställda. Upplever ni fortsatta problem vänligen kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2019-06-10 08:26
Vi har under morgonen 2019-06-09 haft driftproblem på en central nod i vårt nät. Internet och TV tjänster skall vara helt återställda. Vi har dock fortfarande vissa problem med telefoni och mejlsystem, våra tekniker jobbar hårt med att återställa samtliga tjänster.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-07 14:30
Avslutades:2019-06-07 17:25
Uppdatering 2019-06-07 17:28
Vi har nu åtgärdat problemet. Om ni fortfarande upplever problem Kontakta kundtjänst på 0171-420001.
Uppdatering 2019-06-07 16:09
Skadan har nu frilags och arbetet med att svetsa ihop fiberkablarna kommer påbörjas inom kort.
Uppdatering 2019-06-07 15:05
Vår stamfiber som matar S:t Ilian-området har blivit avgrävd. Vi har tekniker på plats som arbetar med åtgärd.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-06 15:45
Avslutades:2019-06-06 17:15
Uppdatering 2019-06-06 17:29
Vi har under eftermiddagen haft en driftstörning vilket har påverkat leverans och kapacitet i stora delar av vårt nät. Vid fortsatta problem vänligen kontakta kundtjänst.
Planerat:
Påbörjades:2019-06-03 10:00
Avslutades:2019-06-03 15:00
Uppdatering 2019-05-22 11:55
Den 3/6 kommer vi att utföra arbeten på tv playouten detta innebär att samtliga kunder i Enköpings kommun samt Irsta och Kungsåra kommer att drabbas av kortare bildavbrott. Dessa avbrott kommer påverka samtliga TV-kanaler, både Analogt och Digitalt. Vi gör allt vi kan för att hålla avbrottet så kort som möjligt.
Planerat:
Påbörjades:2019-05-29 16:00
Avslutades:2019-05-29 20:00
Uppdatering 2019-05-17 14:12
E.ON har informerat om ett planerat strömavbrott i Bredsand. De kommer utföra ett underhållsarbete och det innebär avbrott på våra tjänster i Bredsand med omnejd under tiden de utför arbetet.
Planerat:
Påbörjades:2019-05-29 08:30
Avslutades:2019-05-29 14:00
Uppdatering 2019-05-29 14:22
Arbetet är nu klart. Vänligen ring vår kundtjänst om ni fortfarande saknar Internet eller TV.
Uppdatering 2019-05-27 14:34
Arbetet blir framflyttat till 2019-05-29.
Uppdatering 2019-05-23 10:36
Vi kommer att göra omkopplingar i vårt nät i Korsängen i syfte att förbättra nätet. Vissa kunder kommer att förlora sina tjänster under servicefönstret. Vi försöker hålla avbrottet så kort vi kan. Påverkade gator är bland annat: Pepparrotsgatan, Korsängsgatan, Pallgatan, Klubbgatan, samt Rotgatan.
Planerat:
Påbörjades:2019-05-28 11:25
Avslutades:2019-05-28 11:56
Uppdatering 2019-05-28 11:56
Vi har återfått ström till vår utrustning.
Uppdatering 2019-05-28 11:47
Det är för tillfället strömavbrott norr om Bålsta som påverkar våra tjänster i Övergran och Kivinge med omnejd.