Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-09-09 01:00
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-09-09 06:33
Driftstörningen är nu åtgärdad, om ni fortfarande skulle ha problem kontakta kundtjänst.
Uppdatering 2023-09-09 05:00
Vi har en driftstörning som berör stora delar av Munksundet och Lillsidan i Enköping. Vissa andra delar i Enköping kan också vara påverkade. Felsökning pågår och vi räknar med att kunna åtgärda under morgonen.
Planerat:
Påbörjades: 2023-09-07 08:00
Avslutades: 2023-09-07 16:00
Uppdatering 2023-09-05 15:12
Vi behöver utföra ett underhåll i fibernätet, arbetet innebär avbrott på tjänster för ett fåtal kunder i området. Vi gör allt för att hålla avbrottet så kort som möjligt.
Planerat:
Påbörjades: 2023-09-05 15:30
Avslutades: 2023-09-06 16:45
Uppdatering 2023-09-06 23:04
Fibern är lagad och alla tjänster skall fungera som vanligt.
Uppdatering 2023-09-06 13:14
Arbetet med lagningen fortgår och beräknas vara klart mot kvällen. Den tillfälliga omkopplingen kommer återställas när fibern är lagad, det kan medföra kortare störningar på tjänster i området.
Uppdatering 2023-09-05 20:37
Uppdatering. Omfattande kabelskada pga avgrävning. Majoriteten av tjänsterna är nu omkopplade tillfälligt och skall fungera sedan 20:30 tiden. Något begränsad kapacitet i den omkopplade förbindelsen kan märkas vid hög belastning. Vi beräknar att slutgiltig reparation av fibern kan göras under morgondagen.
Uppdatering 2023-09-05 15:53
Vi har för närvarande avbrott i Hagvikenområdet pga en misstänkt fiberskada. Tekniker felsöker
Planerat:
Påbörjades: 2023-09-03 17:00
Avslutades: 2023-09-04 07:10
Uppdatering 2023-09-04 07:11
Problemet är nu avhjälpt
Uppdatering 2023-09-04 07:10
Tekniker felsöker
Planerat:
Påbörjades: 2023-08-29 07:00
Avslutades: 2023-08-29 18:00
Uppdatering 2023-08-29 16:42
Arbetet är nu slutfört och samtliga tjänst skall åter vara i drift. Om det inte fungerar så kontakta kundtjänst.
Uppdatering 2023-08-29 07:59
Arbetet har nu påbörjats. Tjänster kommer komma igång igen löpande under dagen.
Uppdatering 2023-08-18 10:32
Till följd av ombyggnation/renovering av en fastighet så är vi tvungna att flytta en områdesnod till en ny plats. Arbetet innebär att vi behöver flytta utrustning och fiberkablar vilket kommer innebära avbrott på våra tjänster i området under arbetet. Avbrottet börjar 07:00 och tjänster kommer komma igång igen löpande under dagen. Vi räknar med att samtliga tjänster/kunder ska vara återställda mot kvällen. Arbetet behöver utföras för att säkerställa fortsatt funktion under ombyggnationen. Tack för visat överseende rörande detta arbete.
Planerat:
Påbörjades: 2023-08-25 09:50
Avslutades: 2023-08-11 11:20
Uppdatering 2023-08-25 13:17
Problemet är nu avhjälpt
Uppdatering 2023-08-25 10:03
Vi har en störning på TV-en i Heby, tekniker felsöker