Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Planerat:
Börjar tidigast:2021-04-22 07:00
Klart senast:2021-04-22 16:00
Uppdatering 2021-04-14 10:42
På grund av flytt av fiberkabel så kommer avbrott för samtliga kunder ske på följande adresser i Kungsåra: Grindängen Kilsta Kungsby Byväg Kungsbyn Stora Kvistberga Inkoppling av kunder kommer att ske löpande under dagen. Vi beklagar de olägenheter detta medför.

Avslutade

Planerat:
Påbörjades:2021-04-12 08:00
Avslutades:2021-04-12 16:00
Uppdatering 2021-03-30 08:46
För att säkerställa fortsatt driftsäker leverans av våra tjänster behöver vi byta ut en skadad fiberkabel. Detta innebär att samtliga tjänster kommer att ligga nere för våra kunder på Råbyvägen & Torpvägen.
Planerat:
Påbörjades:2021-04-01 09:00
Avslutades:2021-04-01 11:00
Uppdatering 2021-04-01 09:32
E.ON utför just nu elarbeten i området kring Körsbärsstigen i Bålsta vilket medför att våra tjänster i området är nere.
Planerat:
Påbörjades:2021-04-01 08:10
Avslutades:2021-04-01 13:20
Uppdatering 2021-04-01 08:22
Vattenfall har för tillfället ett strömavbrott som sträcker sig från Härkeberga ner till Sneby vilket påverkar vår tjänsteleverans i området. Beräknad klartid är kl. 10:30.