Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Börjar tidigast:2020-12-09 09:00
Klart senast:2020-12-09 14:00
Planerat:
Uppdatering 2020-11-19 16:24
E.ON har ett planerat strömavbrott i Krägga den 9/12 vilket kommer påverka vår tjänsteleverans i området.

Avslutade

Påbörjades:2020-11-25 15:02
Avslutades:Okänt
Planerat:
Uppdatering 2020-11-25 16:41
Strömmen är tillbaka sedan 16:13 och all utrustning är åter i drift.
Uppdatering 2020-11-25 15:14
Pågående strömavbrott i Lagga, vilket påverkar internetleverans i området med omnejd. Beräknad klartid för reparation är 17:30.
Påbörjades:2020-11-24 07:47
Avslutades:Okänt
Planerat:
Uppdatering 2020-11-24 12:31
Strömavbrottet är nu åtgärdat och alla utrustning är nu åter i drift.
Uppdatering 2020-11-24 11:26
Eon beräknar att strömavbrottet är åtgärdat till 15:30.
Uppdatering 2020-11-24 09:12
Alla tjänster i Gånsta och på Ängslyckan är nu åter i drift.
Uppdatering 2020-11-24 08:06
Eon har just nu ett strömavbrott vilket påverkar internet- och till viss del TV-leveransen i Gånsta, Ängslyckan, hamnområdet och delar av centrum. Orsaken till strömavbrott är just nu okänt och Eon beräknar ha tekniker på plats kl 8:40.
Påbörjades:2020-11-19 21:00
Avslutades:2020-11-19 00:00
Planerat:
Uppdatering 2020-11-19 21:39
Till följd av Vattenfalls arbeten i elnätet är just nu delar av centrala Tierp drabbade av störningar på samtliga tjänster.
Påbörjades:2020-11-18 18:45
Avslutades:2020-11-18 19:40
Planerat:
Uppdatering 2020-11-18 19:49
Alla tjänster skall vara återställda sedan klockan 19:40.
Uppdatering 2020-11-18 18:57
Till följd av problem i elnätet har vi just nu ett driftavbrott som påverkar samtliga tjänster i Julmyra med omnejd.